Игри

Информация за страница Дневници

      Видовете различни дневници все още се използват на много места, макар и не в класическото им приложение на хартиен носител. На все повече места се забелязва чувствителното настъпване на новите технологии, което е неминуемо свързано с промени. В училищата вече има възможност за електронно нанасяне на оценки, отсъствия и отзиви към родителите, което в значителна степен ги улеснява. Веднага, щом в дневника се появи нещо за училището, в което учи детето им, майките и бащите биват оведомявани посредством изпращането на съобщение. От една страна това говори за несъмнено развитие в областта на училищата, но от друга има и своите слабости. Те произтичат най-вече от работата на сървърите, които в даден момент биха могли да се претоварят и прегреят. Ако подобно нещо се случи, работата на този етап е невъзможна и трябва да се чака, докато не бъдат напълно възстановени. Винаги, когато има матури и друг вид изпити, може да се стигне до подобно нещо и то е крайно неприятно за проверяващите.

      Въпреки масовото наличие на дневници в електронен вариант, все още не са изчезнали напълно и хартиените. Те са изработени по класическия метод, спрямо който са разделени на различни графи и таблици. Във всяка една от тях трябва да се вписват съответните неща, а ако случайно преподавателят допусне грешка, трябва да я отстрани с помощта на коректор. При електронните грешките вероятно се отчитат веднага посредством сигнализирането на системата, но въпреки това нанасящият постоянно трябва да внимава. При това грешките излизат ако се касаят до някакъв бъг, а не спрямо грешно нанесена оценка или отсъствие. Ако трябва да се прецени обективно защо електронният дневник е по-удобен, то е защото не ни се налага да пишем толкова много и понякога бавно. От друга страна, хартиеният дневник едва ли толкова скоро ще изчезне напълно от детските градини и училищата. Вероятно това ще става постепенно и на етапи, за да могат всички учители и родители да се адаптират към промените. Вероятно сред тях има и такива, на които все още им е по-трудно да работят с новите технологии и затова са привърженици на старите методи на работа.

       Иначе всеки може лично за себе си да води дневници, в които да записва мисли, разсъждения и други подобни неща. Такова четиво обаче не е предназначено за широката публика, а само за самите нас или в краен случай за хора, на които сме много близки и им имаме пълно доверие. Но и тук съществува опцията да си водим дневник електронно, независимо дали под формата на блог или някаква друга онлайн платформа. Съществува и дневник, който има по-особен характер, например при самолетен полет или корабен курс на разстояние. Те се наричат още бордови тефтери, в които главните действащи лица като пилоти и капитани са длъжни да вписват абсолютно всичко. Това са например изменения на температурата, състояние на двигателите, изправност в управлението или съответно нещо, което не работи и трябва да бъде поправено. И най-малката неточност може да е фатална, ето защо работата с такъв дневник изисква прецизност.

eXTReMe Tracker